Gniazdo w drzewostanie - przykład powierzchni ekologicznie małej

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Gniazda o powierzchni ok. 15 arów odnowione dębem. Rozwinięta warstwa podrostów grabowych utrudnia odpływ zimnego powietrza i zwiększa ryzyko przymrozków radiacyjnych na gnieździe.