Wprowadzane na gniazdach domieszki powinny być zabezpieczone przed zwierzyną

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Dąb na gniazdach w drzewostanie świerkowo-sosnowym. Indywidualne zabezpieczenia drzew są alternatywą dla grodzenia całej powierzchni gniazda.