Naturalne odnowienie dębu na ogrodzonym gnieździe

Autor obrazu: W. Gil

W drzewostanie z przewagą sosny zaplanowano rębnię IIIa. Podczas wycinania gniazd zaobserwowano obfity urodzaj żołędzi w grupie starszych dębów. Drzewa te pozostawiono, powierzchnię gniazda ogrodzono, a glebę przygotowano pługiem aktywnym. Uzyskano obfite pokrycie powierzchni nalotem dębowym.