Widok strefy po cięciu uprzątającym w rębni gniazdowej zupełnej

Autor obrazu: J. Zajączkowski