Przydatna do odsłonięcia duża kępa buka w drugim piętrze drzewostanu sosnowego

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Dobre jakościowo drugie piętro bukowe wrosło już w korony sosny, w widoczny sposób ograniczając jej przyrost. Mimo dobrego oczyszczenia, dalsze pozostawienie sosny nie ma już uzasadnienia. Przy usuwaniu sosny należy się spodziewać jedynie nikłych szkód w piętrze bukowym.