Grupa podrostów jodłowych nadająca się do wykorzystania w następnym pokoleniu lasu

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Pokrój koron podrostów jodłowych wskazuje na zakończony niedawno, dłuższy okres wzrostu w niekorzystnych warunkach świetlnych. Zagęszczenie drzew jest niskie, ale jeszcze wystarczające dla wyprowadzenia samodzielnego płatu jodły.