Dolna warstwa dębu o małej przydatności do dalszej hodowli

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Utrzymywane długo w słabych warunkach świetlnych, korony dębu utraciły formę nadającą się do dalszej hodowli.