Drzewostan odnawiany rębnią gniazdową z poszerzeniem gniazd

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Pas poszerzenia powinien być najszerszy od strony południowej. Zakłada się, że dotychczasowy okres wzrostu starych drzew na 'firankach' zwiększa ich odporność na wiatry, niezbędną u osobników pozostawionych po kolejnym cięciu.