Gniazda zakłada się w celu wyprowadzenia w drzewostanie domieszki produkcyjnej o znaczącym udziale

Autor obrazu: L. Bolibok

Przykład gniazda założonego dla słabszej biologicznie jodły w drzewostanie sosnowym na siedlisku LMśw. Pierwotnie nad gniazdem pozostawiono rozrzedzoną osłonę górną, którą usunięto podczas cięcia zupełnego na powierzchni międzygniazdowej.