Uzupełniający obsiew buka po przygotowaniu gleby na powierzchni nie odnowionej w cięciu obsiewnym

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Aby zwiększyć skuteczność obsiewu, glebę przygotowano mechanicznie (pługiem dwuodkładnicowym).