Wyprzedzające odnowienie buka w rębnym drzewostanie sosnowym na siedlisku LMśw

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Drzewostan został lekko rozluźniony. Glebę przygotowano w bruzdy. Na pierwszym planie płat odsłonięty płat samosiewu bocznego jawora. Z lewej kępa drągowiny bukowej przeznaczona do pozostawienia.