Pas drzewostanu między gniazdami powinien powstrzymywać silne ruchy powietrza

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Brzegi sąsiednich gniazd widoczne są przy obu krawędziach obrazu. Brak dolnego piętra i podszytu jest tu korzystny - zmniejsza ryzyko powstawania zmrozowisk.