Odnowienie daglezji na gniazdach w drzewostanie z przewagą buka

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Widoczne są uszkodzenia od przymrozku, na który daglezja okazała się dość wrażliwa.