Odsłonięte duże gniazdo dębowe na siedlisku OlJ

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Wprowadzenie drzewostanu dębowo-olszowego na żyznym siedlisku OlJ zostało wymuszone koniecznością czasowej rezygnacji z jesiona jako gatunku głównego ze względu na utrzymujące się zamieranie tego gatunku.