Warunkiem udanego samosiewu jest sprawna pokrywa glebowa i dostateczne zagęszczenie nasion

Autor obrazu: S. Tarasiuk

Dobry obsiew buka to co najmniej 70-100 żywotnych orzeszków na metr kwadratowy.