Pokrój korony świadczy o warunkach świetlnych i stanowi przesłankę do wykonania cięcia odsłaniającego

Autor obrazu: S. Tarasiuk

Parasolowata forma buka świadczy o dłuższym okresie jego wzrostu w zbyt słabych warunkach świetlnych. To drzewo ma małe szanse na odzyskanie prawidłowego pokroju.