Siewki buka po skiełkowaniu

Autor obrazu: W. Gil

Pierwsze liście (liścienie) mają inny kształt i budowę niż później wykształcane liście dojrzałe. Widoczna na zdjęciu ściółka nie tworzy zbitej warstwy, zapewniając tym samym korzystne warunki kiełkowania.