Przykład pnia o ciekawym kształcie, pozostawionego przed laty na zrębie przy drodze leśnej

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Żaden turysta nie przejdzie obok takiego tworu obojętnie lub z niesmakiem.