Krzewy biocenotyczne w uprawie

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Płat jarzębu, róży i innych krzewów w nasłonecznionym miejscu zrębu. W przyszłości stworzy korzystniejsze od reszty drzewostanu środowisko dla licznych gatunków owadów i ptaków. Przykład z nadl. Olsztynek.