Im mniejszy zrąb, tym lepsza osłona boczna dla gatunków wrażliwych na przymrozki

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Dąb posadzony na powierzchni poszerzającej i łączącej wcześniej odnowione gniazda tego gatunku.