Duża remiza i inne elementy strukturalne różnicujące środowisko na zrębie zupełnym

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Wprowadzanie szerszego zestawu gatunków biocenotycznych wymaga stworzenia im optymalnych warunków w pierwszych latach wzrostu, łącznie z podlewaniem i nawożeniem. W tle wąski zrąb, kępa starodrzewu i pojedyncze drzewa o roli biocenotycznej. Z prawej sporządzony przez leśniczego wykaz gatunków na zrębie i więźba ich sadzenia. Przykład z nadl. Ostrów Maz.