Wykorzystanie istniejących podrostów i stymulowanie naturalnego odnowienia sosny na zrębie

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Przyszłe kępy starodrzewu obecnie pełnią rolę nasienników. W kępach znalazły się też niektóre fragmenty pozostawionych na zrębie powierzchni z podrostami sosnowymi, pochodzącymi ze spontanicznego obsiewu pod okapem drzewostanu.