Odnowienie sosny w rębni częściowej

Autor obrazu: T. Andrzejczyk

Światłożądna sosna wymaga zwykle szybkiego odsłonięcia po obsiewie, a na najuboższych siedliskach wręcz nie toleruje ocienienia górnego (wtedy zaleca się wykorzystanie obsiewu bocznego na zrębie). Udany - m. in. dzięki korzystnym warunkom wilgotnościowym - przykład z nadl. Tuszyma.