Niektóre standardowe, sprawdzone metody postępowania hodowlanego nie znajdują zastosowania w obiektach chronionych

Autor obrazu: M. Orzechowski

Gniazda dla dębu wycięte w drzewostanie dębowo-sosnowym przed utworzeniem rezerwatu 'Dąbrowa Polańska'. Po utworzeniu rezerwatu zakładanie takich gniazd nie było już możliwe, mimo potwierdzonej skuteczności w utrzymaniu dębu w składzie gatunkowym tego drzewostanu.