Luka po dużej koronie grabu w grądzie niskim

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Rozłożyste graby zwykle występują w drugim piętrze. Dlatego wypadnięcie lub usunięcie pojedynczych starych drzew z pierwszego piętra często nie poprawia w istotny sposób warunków powstawania odnowień na dnie lasu.