Kształtowanie właściwych warunków bytowania, żerowania i rozrodu zwierząt chronionych zwykle nie wymaga żadnych cięć w drzewostanie

Autor obrazu: P. Zajączkowski

Bobry w swojej ostoi potrzebują przede wszystkim spokoju. Powodowane przez zwierzęta zmiany warunków wilgotnościowych wpływają niekorzystnie na otaczające drzewostany, czasem doprowadzając nawet do ich zamierania.