Odsłonięcie spontanicznie powstałych płatów odnowienia naturalnego dębu bezszypułkowego

Autor obrazu: M. Orzechowski

Rozluźnienie osłony górnej drzewostanu, wykonane w odpowiednim czasie i nasileniu, umożliwiło przetrwanie i dalszy rozwój słabszej biologicznie domieszki. Przykład z rezerwatu 'Starodrzew Dobieszyński'.