Duża ekspansywność robinii w pewnych sytuacjach może być skutecznie powstrzymana tylko środkami chemicznymi

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Gniazdo obsadzone dębem po kilku latach mechanicznego zwalczania odrostów robinii. Najsilniejsze odrosty przetrwały na obrzeżu gniazda.