Podczas zabiegów ochronnych w rezerwatach należy pozostawiać martwe drewno w pierwotnym stanie

Autor obrazu: M. Orzechowski

Złom modrzewia w rezerwacie 'Modrzewina'.