Głuszec preferuje widne, starsze drzewostany na siedlisku Bśw

Autor obrazu: G. Zawadzki