Stosowane na ubogich siedliskach rębnie zupełne prowadzą do powstania drzewostanów o cechach najbardziej sprzyjających występowaniu głuszca

Autor obrazu: G. Zawadzki

W biotopach głuszca na ubogich borowych siedliskach nizinnych powinny być stosowane rębnie zupełne z odnowieniem naturalnym lub sztucznym oraz rębnie złożone tworzące dwu lub kilkugeneracyjne drzewostany sosnowe z niewielkim udziałem innych gatunków (brzozy, świerka).