Zadarnienie pokrywy może uniemożliwić naturalne odnowienie dębu

Autor obrazu: W. Gil

Łany traw (m. in. wiechlina, kostrzewa i perłówka) w dojrzewającym drzewostanie dębowym o nadmiernie rozluźnionym zwarciu. Odnowienie naturalne w najbliższych dziesięcioleciach będzie tu możliwe tylko po przygotowaniu gleby.