Powierzchnie otwarte ekologicznie duże powstają zwykle jako skutek zjawisk klęskowych

Autor obrazu: P. Zajączkowski

Losowy charakter pożarów, wiatrowałów, śniegołomów czy gradacji owadów uniemożliwa zapobiegnięcie ich wystąpieniu, chociaż odpowiednie działania hodowlane i ochronne mogą ograniczyć konsekwencje tych zjawisk.