Charakterystyczne dla powierzchni otwartych przymrozki radiacyjne mają najostrzejszy przebieg w warstwie przygruntowej

Autor obrazu: P. Zajączkowski

Wyrośnięcie odnowień ponad wysokość 1.5-2.0 m lub osłona drzewostanu to czynniki wpływające na znaczne zmniejszenie szkód. Intensywnie przyrastające pędy wierzchołkowe młodych drzew zwykle cechują się zwiększoną wrażliwością na niskie temperatury.