Pozostawiony na zrębie wykrot to poszukiwane miejsce schronienia dla wielu gatunków zwierząt

Autor obrazu: P. Zajączkowski

Ewentualne problemy sanitarne są mało prawdopodobne i w większości przypadków nie uzasadniają likwidacji struktury wykrotu.