Młoda jodła rosnąca w korzystnych warunkach świetlnych

Autor obrazu: W. Gil

Długość ostatniego przyrostu pędu głównego (szczytowego) jest w przybliżeniu równa średniej długości pędów w najwyższym okółku. Tym samym czynnik świetlny (stosunek tych długości) wynosi ok. 1. Wartość taką spotyka się u jodły tylko w bardzo korzystnych warunkach świetlnych.