Gniazdo jodłowe w drzewostanie sosnowym na siedlisku LMśw

Autor obrazu: W. Gil

Jodła łatwo odnawia się pod sosną, nawet przy dużym rozproszeniu drzew nasiennych. Na pędach szczytowych niektórych jodeł widoczne są oznaki regeneracji uszkodzeń spowodowanych silnym ocienieniem grabu (usuniętego kilka lat temu).