Kształtowanie ekotonu z wykorzystaniem naturalnych odnowień i nasadzeń krzewów

Autor obrazu: W. Gil

Rozproszone podrosty brzozy i sosny oraz żarnowiec pochodzą z naturalnego obsiewu na gruncie porolnym. Od strony pola zostały one uzupełnione sztucznie, m. in. dereniem świdwą i głogiem. Całość utworzy w przyszłości szeroki pas przejściowy o dużym bogactwie biocenotycznym, skutecznie osłaniający drzewostan przed wiatrem.