Tarnina jest cennym składnikiem stref ekotonowych na średnio zasobnych siedliskach

Autor obrazu: P. Zajączkowski

Dzięki obfitemu kwitnieniu i owocowaniu dostarcza pokarmu licznym gatunkom owadów i ptaków, a gęste, kolczaste zarośla stwarzają bezpieczne miejsca schronienia różnych zwierząt i skutecznie wyhamowują wiatr w strefie przygruntowej.