Przy silnym ocienieniu okapu należy stosować większe gniazda dla dębu

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Gniazdo dębowe w drzewostanie bukowym. Gęste, rozbudowujące się na boki korony buka pogarszają warunki świetlne na gnieździe. Standardowa wielkość gniazda (15 arów) jest tutaj za mała dla dębu szypułkowego. Słaby rozwój dolnych warstw w buczynie ułatwia odpływ zimnego powietrza, zmniejszając ryzyko przymrozków.