Odnowienie dębu w buczynie na pasach wyciętych zamiast gniazd

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Dąb posadzono na placówkach, pomiędzy którymi pojawiły się liczne odnowienia jaworu, lipy i innych gatunków. Stwierdzono lepszy wzrost dębu niż na innych powierzchniach z założonymi gniazdami, głównie z powodu korzystniejszych warunków świetlnych. Pochylenie zbocza ułatwia odpływ zimnego powietrza. Przykład z nadl. Dobrocin.