Szczególne miejsca na zrębie można potraktować jako ekoton wewnętrzny i pozostawić bez odnowienia do powolnej sukcesji

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Układ dróg wydzielił w narożniku zrębu trójkątną, dwuarową powierzchnię porośniętą jałowcem. Jest to bardzo dobra okazja do urozmaicenia przyszłego drzewostanu o lukę z roślinnością światłolubną, poszukiwaną przez wiele gatunków owadów.