Odnowienie rozległych jednowiekowych sośnin wymaga założenia kilku wrębów

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Początkowa odległość skraju wrębu od zewnętrznej (wschodniej) ściany drzewostanu powinna równać się co najmniej dwukrotnej szerokości przewidywanych zrębów. W pokazanym przykładzie na pniu pozostał już tylko jeden pas zrębowy.