Wybór kierunku bruzd wpływa na warunki wilgotnościowe kiełkowania i wzrostu siewek

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Wrąb wydłużony w kierunku północ-południe, pozostawiony do naturalnego obsiewu. Przyjęcie kierunku orki ukośnie do ściany zrębu ma nieco osłabić operację słoneczną i wysuszanie w bruzdach, a także ułatwić przyszłe operacje technologiczne w młodnikach. Przy niekorzystnym zbiegu warunków meteorologicznych w pokazanej sytuacji terenowej mogą wystąpić szkody od osutki.