Przykład zagospodarowania odpadów zrębowych na zrębie z postawieniem nasienników

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Resztki pozrębowe (głównie drobne gałęzie z igliwiem) zgarnięto - przed przygotowaniem gleby pod samosiew - w wały o szerokości do 1.2 m. Zanikną one po kilku latach rozkładu. Przykład z nadl. Wipsowo.