Strefy ekotonowe należy zakładać jednocześnie z drzewostanem, na którego obrzeżu mają występować

Autor obrazu: W. Gil

Pas krzewów i niskich drzew (jarząb, klon polny, lipa drobnolistna) zakładany sadzeniem na obrzeżu rozległego obszaru zalesianych gruntów porolnych. Przykład z nadl. Bielsk Podlaski.