Wyżej wzniesione fragmenty drzewostanu należy odnawiać w pierwszej kolejności

Autor obrazu: L. Bolibok

Fragment drzewostanu bukowego położony na małej, wyniesionej półce o utrudnionym dostępie. Wobec braku odnowienia naturalnego, założono mały zrąb z zamiarem sztucznego wprowadzenia gatunków domieszkowych. Glebę przygotowano ręcznie w pasy.