Modrzew podsadzony bukiem w wieku ok. 30 lat

Autor obrazu: T. Andrzejczyk

Na zrębie na siedlisku LMśw posadzono modrzewia. Podsadzenia wrażliwego na przymrozki buka wykonano dopiero w okresie trzebieży wczesnych. W przyszłości drzewostan przyjmie budowę dwupiętrową.