Naturalnie odnawiany drzewostan dębowy po cięciu odsłaniającym

Autor obrazu: T. Andrzejczyk

Zadrzewienie zredukowano obecnie do ok. 0.3. Powierzchnia ogrodzona po cięciu obsiewnym. Przykład z nadl. Smolarz.