Przeplon modrzewiowy wprowadzony na zrębie jednocześnie z gatunkiem docelowym - bukiem

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Dziesięcioletnia uprawa na siedlisku LMśw.